Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

VĨNH CỬU

NHẤT ĐỊNH PHẢI THẤU 10 THỨ "ĐỪNG ĐỢI" TRONG ĐỜI


NHẤT ĐỊNH BẠN PHẢI THẤU 10 THỨ "ĐỪNG ĐỢI" TRONG ĐỜI

ĐỪNG ĐỢI... đến lúc muốn có được sự yêu thương mới học cách bỏ ra.

ĐỪNG ĐỢI đến lúc cô đơn mới nhớ đến bạn bè.

ĐỪNG ĐỢI đến lúc có được địa vị rồi mới chăm chỉ đi làm việc.

ĐỪNG ĐỢI đến lúc thất bại rồi mới nhớ tới lời khuyên của người khác.

ĐỪNG ĐỢI đến lúc bị bệnh rồi mới bắt đầu quyết tâm "à, từ hôm nay mình nhất định phải chú ý hơn tới sức khỏe".

ĐỪNG ĐỢI đến lúc xa nhau rồi mới bắt đầu trân trọng tình cảm dành cho nhau.

ĐỪNG ĐỢI đến lúc có người khen ngợi rồi mới tin vào bản thân mình.

ĐỪNG ĐỢI đến lúc người khác chỉ tận mặt, tận tay rồi mới biết mình sai.

ĐỪNG ĐỢI đến khi giàu rồi mới giúp đỡ người nghèo.

ĐỪNG ĐỢI đến lúc gần đất xa trời rồi mới muốn yêu cuộc sống.

Đời người giống như một dòng sông không có điểm kết thúc, cuộc sống cũng không vì bạn gần đất xa trời rồi mà thay đổi. Nhiệt tình với cuộc sống chính là đang nhiệt tình với chính mình, hãy vẽ cho cuộc sống của mình một đường tròn viên mãn.

NGƯỜI NÊN ĐẾN THÌ SẼ ĐẾN, NGƯỜI NÊN ĐI BẠN KHÔNG CÓ CÁCH NÀO GIỮ ĐƯỢC. ĐỪNG ÉP NGƯỜI, ĐỪNG ÉP MÌNH, ĐỪNG BẬN TÂM ĐAU LÒNG VÌ MỘT CHUYỆN, BUÔNG BỎ CHẤP NIỆM, VẠN SỰ TÙY DUYÊN. ĐÂY MỚI CHÍNH LÀ CUỘC SỐNG.

Đời người là vô vàn những bất ngờ, là một thứ gì đó rất khó đoán trước, tôi hy vọng rằng bạn có thể lập kế hoạch trước, học cách suy nghĩ về tương lai và hậu quả của mọi thứ, trên hết, hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động.